Ръководство

Ивайло Кукурин

Кмет на Столична община - Район „Младост“

Образование

Магистър | Специалност „Хидростроителство“ | УАСГ София
Магистър | Специалност „Инфраструктурно планиране и мениджмънт“ | Технически университет – Виена, Австрия
Професионален опит

Инженер хидроенергийни системи и ръководител отдел „Технически“ | “НЕК” ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
Гражданска ангажираност и лични каузи

Вярва, че основополагащо за реализирането на всички мероприятия по модернизация и устойчиво развитие на градската среда е приобщаването на всички социални кръгове и активното сътрудничество с общността.
Всяка година участва в почистването на междублоковите пространства в “Младост 1”, “Младост 3”, “Младост 4”. Миналата година с екипа на “НЕК” ЕАД и в рамките на кампанията “Да изчистим България заедно” успяват да съберат близо 1 тон отпадъци от бреговете на яз. “Копринка”.
Редовно се включва в кампании за кръводаряване и активно подкрепя дарителски кампании, свързани с бездомните животни в София.
Дейност за София до момента

Винаги е проявявал активност и гражданска отговорност при поддръжката на квартала, в който живее.
Личният му принос към София, с оглед на професионалния му опит, е свързан с осигуряването и съхранението на питейната вода за града чрез работата му по експлоатацията на язовир “Искър”.
Планове за района

Създаване на положителна и приобщаваща среда за всички жители.
Подобряване на достъпността до административни услуги.
Мотив и амбиция

„От раждането си живея в “Младост” и целият ми живот е свързан с този район. Вярвам, че заедно, като общност, можем да направим “Младост” едно приветливо и модерно място за живот.“

За контакти: