Ръководство

Арх. Стефан Стефанов

Кмет на Столична община - Район „Младост“

Арх. Стефан Кирилов Стефанов е роден през април 1975 г. в гр. Димитровград, където завършва средно-професионално образование в Техникум по индустриализирано строителство „П. Пенев“. През 1994 г. завършва школа за запасни офицери в гр. Плевен. Зачислен е в запаса със звание „мл. лейтенант“.

През 2005 г. завършва магистърска степен „Архитектура“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). От 2003 до 2007 г. работи като технически ръководител в сектор „Архитектура и строителство“ в различни частни компании. Грижи се за авторски надзор, организацията на работния процес и качеството на строително-монтажните работи (СМР).

От 2007 до 2010 г. работи като архитект-проектант по обществено и жилищно строителство, а от 2010 до 2017 г. се занимава с частен бизнес в областта на проектирането, архитектурата и строителство.

През лятото на 2017 г. започва работа като началник на отдел „Инвестиции и контрол по строителството“ в Столична община - Район „Младост“, а няколко месеца по-късно заема длъжността „Главен архитект на Район „Младост“. През 2019 г. е избран за кмет на Столична община - Район "Младост".

Дългогодишният му опит в областта на проектирането го е превърнал в истински професионалист. В работата си арх. Стефанов се стреми да изпипва всичко в детайли. Отличава се с лидерски умения, креативност и прецизност.

Притежава и задълбочени познания за техническите характеристики на машините и съоръженията в строителната дейност, което подпомага работата му като архитект. В свободното си време прави заснемания с дрон, за което притежава и сертификат. Занимава се с музика, свири на барабани. Владее английски и руски език.

Арх. Стефанов е семеен, с едно дете. Живее от 10 години в Район „Младост“.

За контакти: