Ръководство

Любомир Миладинов

Заместник-кмет

Любомир Миладинов е роден на 16.01.1981 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 1 СОУ „Пенчо Славейков“, гр. София. През 2008 г. завършва Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ с образователно-квалификационна степен магистър, специалност право. През 2009 г. придобива юридическа правоспособност съгласно ЗСВ. От 2004 до 2008 г. работи в частния сектор на различни експертни позиции и като стажант адвокат.

От 2008 до 2019 г. работи в администрацията на Столична община - Район „Красно село“ като младши и главен юрисконсулт, а за една година и като началник отдел „Правно информационно обслужване и човешки ресурси“. Опитът, който притежава е в областта на процесуално представителство на районната администрация, предварителен контрол по законосъобразност при изготвяне на документация за обществени поръчки, изготвяне на становища за законосъобразност на съставени от контролни органи актове, съгласуване на вътрешни нормативни актове и др.

Притежава отлични организаторски и комуникационни умения, способност за работа в динамична среда и вземане на бързи и отговорни решения, желание за професионално развитие.

За контакти:
  • Приемно време: всеки вторник от 13.30 до 16.30 ч.