Ръководство

Радослав Иванов

Секретар

Радослав Иванов е роден през декември 1970 г. в гр. София, където завършва средното си образование в Образцов техникум по механотехника, София. Семеен с 4 деца. Използва английски език.

През 1993 г. завършва Полувисш медицински институт със специалност социален работник. В същата година започва висше образование, магистърска степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика на деца с невросоматични заболявания“.
От 2012 до 2014 г. завършва и магистърска степен в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Управление на човешките ресурси“.

Професионалният му път започва още през 1993 г. като социален работник в сектор Социални дейности, след което в рамките на една година от 1996 до 1997 г. работи като главен експерт – целева социална защита и помощи по Програмата ФАР към Столична община, „Управление социални дейности“.

От 1997 г. до 2001 г. работи в сферата на социалните дейности в различни държавни институции, като през 1999 след спечелен конкурс е назначен за Директор на V Столична общинска служба за социално подпомагане – Красно село.

От 2001 до 2011 г. се преориентира в област „Човешки ресурси“ на отговорни постове в различни държавни институции – министерства и агенции. В периода 2006 -2011 работи в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.

От 2011 г. до 2016 г. заема длъжността Главен секретар в Агенция по заетостта, а от 2017 до 2018 г. работи като Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“ във Върховен касационен съд.

От лятото на 2018 г. Столична община – Район „Младост“ има удоволствието да работи с г-н Иванов в качеството му на секретар на района.

Дългогодишният му опит в различни държавни институции го е превърнал в професионалист с компетентност в различни сфери от работата му – познания в областта на управлението; умения за постигане на целите, координиране, организиране и контрол на дейности; умение за управление на хора и ситуации; умения за прилагане и стремеж към усъвършенстване на процедурите и др.

В свободното си време обича да бъде със семейството си, но се отдава и на спортни занимания като ски, футбол, тенис на маса.

За контакти:
  • Приемно време: всеки вторник от 13:30 до 16:00 часа