МКБППМН

Приключи лятната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на район „Младост“

От 11.07.2019 г. до 22.07.2019 г. се изпълни лятната програма за деца, организирана от Секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на район „Младост“ – г-жа Стела Цакина.

Лятната програма имаше за цел децата да се обучават, да се забавляват, да общуват и да прекарат ползотворно свободното си време през ваканцията.

Програмата включваше посещение в храм „Рождество Христово“ в „Младост 3, кинопрожекция, посещение в политехническия музей в столицата, екскурзия с автобус до град Кюстендил и посещение на редица забележителности там, туристически поход в планината Витоша, екскурзия до град Трън – ждрелото на река Ерма и други забележителности в околността, екскурзия до град Панагюрище и град Тетевен.

Програмата бе наситена с различни активности, забележителности и образователни инициативи. В края на инициативата бе проведен и тренинг за комуникативни умения в Центъра за семейно консултиране към МКБППМН на СО Район Младост.

За децата изживяването беше полезно, забавно и поучително. През цялото време бяха придружавани от експерти на район „Младост“ СО в лицето на г-жа Цакина – Секретар на МКБППМН и г-н Валентин Колев – старши експерт в отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“ на район „Младост“, както и от други експерти към Комисията.