МКБППМН СО Район Младост съвместно с Театър „Цвете” организира театрални занимания за деца в центъра за семейно консултиране.

В продължение на 7 дена от 1.04.22г. до 7.04.22г. децата ще играят, четат,танцуват,пеят и за край на кръжока ще подготвят театрално представление