Съобщения

OБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Всеки последен вторник от месеца от 18:00 часа, в залата на 4-ти етаж, на ДКЦ XXV в ж.к. „Младост 3“, се провежда Обществен съвет към район „Младост“ СО под председателството на кмета на района д-р Цвета Авджиева. Той е учреден на 29.05.2012 г. и е създаден с цел да се обсъждат реалните проблеми на район Младост. В него участват съвместно граждани, представители на районната администрация и представители на различни институции. Темите обсъждани на Обществения съвет по месеци бяха както следва:

  • 29.05.2012 г. – Проблемите на транспортната инфраструктура в район Младост;
  • 26.06.2012 г. – Състоянието и проблемите в детските градини;
  • 24.07.2012 г. – Проблемите с бездомните кучета;
  • 25.09.2012 г. – Представяне на програмата на МРРБ за енергийно обновяване на българските домове;
  • 31.10.2012 г. – Състояние на Здравеопазването в район Младост;
  • 27.11.2012 г. – Състояние и проблеми на Образованието;
  • 29.01.2013 г. – Обсъждане на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.

 

   СО район „Младост“

 

  Тел. 02/ 974 62 30

1. Информация за същността на обществения съвет

11:55 | 21.04.14 | Съобщения