1. Документи за кандидатстване ТУК и ТУК.

2.  Изисквания към кандидатите ТУК.

Съобщение

От 27.03.2017 г. стартира транспортната услуга по проект „Съпричастност за независим живот“- всички потребители с включена транспортна услуга по договор могат да дават заявки за специализиран транспорт на тел.02/877 71 38- диспечер.

Лица с увреждания, с постоянен адрес на територията на район „Младост“ могат да подават документи за включване в проекта, за предоставяне на транспортна услуга.

Документи се приемат  от 27.03.2017 г., като образците на документите за може да свалите от тук: Заявление и Деклараци за съгласие или ще се предоставят на кандидатите в деловодството на район „Младост“. Приемането на документи е всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 в деловодството на район „Младост“.

Допълнителна информация на телефон 02/877 71 38 – диспечер