В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2016 Г. В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОТКРИВА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА”.
ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА.

1. Информация и изисквания към кандидатите: ТУК.
2. Документи за кандидатстване: ТУКТУК и ТУК.