В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ В СГРАДАТА НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“ , ЕТАЖ 1, СТАЯ 125 СЕ ОТКРИВА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА“. ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА. ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА МОГАТ ДА ДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪРА НА ТЕЛЕФОН:02/877 71 38.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ ЩЕ СТАРТИРА СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ УЧАСТНИК ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АДАПТИРАНИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“: ТУК.