Приемът на документи по проект „Съпричастност за независим живот“ приключи.

Приети са 230 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти.

На кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти предстоят две процедури:

1. Провеждане на заключително задължително интервю.
2. Провеждане и участие в задължително въвеждащо обучение като персонал, предоставящ социални услуги.

В периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. ще бъдат проведени задължителните заключителни интервюта с кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти.

Лицата, които не се явят на задължителното заключително интервю, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!