РАЙОН „МЛАДОСТ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 06.01.2016 Г. ДО 19.01.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В ПРИЕМНАТА СТАЯ № 101 НА РАЙОН „МЛАДОСТ“, ЕТАЖ 1, ФОАЙЕ.

СЛЕД 19.01.2016 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

*1. Информация за кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга и изисквания към кандидатите за персонал за предоставяне на социалната услуга: ТУКТУК и ТУК.
*2. Документи за кандидатстване за персонал за предоставяне на социалната услуга: ТУКТУК и ТУК.
*3. Информация за потребители на социалната услуга: ТУК.
*4. Документи за кандидат – потребители на социалната услуга: ТУК и ТУК.