Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Съпричастност за независим живот” информираме заинтересованите лица, че процедурата по Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания е прекратена с решение № СОА16-РД93-93 от 11.05.2016г. на кмета на Столична община с правно основание – Чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП.
Уведомяваме Ви, че в най-кратки срокове ще стартира нова процедура за доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания съобразно предвидения в Закона за обществени поръчки ред.
Повече информация относно прекратената процедура, може да бъде намерена на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки: ДОКУМЕНТИ.

На 14.07.2016 г. е открита нова процедура за доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания. За повече информация кликнете ТУК.