Приемът на документи по проект „Съпричастност за независим живот“ приключи.

Приети са 230 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти.

На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет.

Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от експерти-оценители от дирекция „Социално подпомагане – Младост“.

В периода от 18.01.2016 г. до 26.01.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали заявления като кандидат-потребители.

Лицата, които откажат да им бъде извършена оценка на потребносите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!