РАЙОН „МЛАДОСТ“ ОБЯВЯВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
2. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
3. ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 21.01.2016 Г. ДО 29.01.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В ПРИЕМНАТА СТАЯ № 101 НА РАЙОН „МЛАДОСТ“, ЕТАЖ 1, ФОАЙЕ.
СЛЕД 29.01.2016 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!