В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СО РАЙОН „МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА”. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 19.09.2016 Г. ДО 30.09.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 8 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН: 02/877 71 38 – Л. Мутафчиева /Диспечер/.