В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ РАЙОН МЛАДОСТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. „Здравен асистент“ – трудов договор – на 4 часов работен ден
2. „Психолог” – граждански договор – до 35 часа на месец
3. „Диспечер” – трудов договор – на 8 часов работен ден
4. „Водач на МПС за хора със специфични нужди” – трудов договор – на 8 часов работен ден
5. „Домашен помощник” – трудов договор – на 4 часов работен ден
6. „Социален асистент” – трудов договор – на 4 часов работен ден

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 15.02.2016 Г. ДО 26.02.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 5 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.