В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ СО РАЙОН „МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. „Водач на МПС за хора със специфични нужди” – трудов договор – на 8 часов работен ден
2. „Домашен помощник” – трудов договор – на 4 часов работен ден
3. „Социален асистент” – трудов договор – на 4 часов работен ден

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 19.09.2016 Г. ДО 30.09.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 8 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.

Документи за кандидат-потребители на социални услуги: ТУК и ТУК.
Информация за кандидат-потребители на социални услуги: ТУК.
Документи за кандидати за персонал: ТУКТУК и ТУК.
Изисквания към кандидатите за персонал: ТУК.

С П И С Ъ К *НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06.10.2016 г. в сградата на СО район „Младост”, етаж 2, стая 227- по график. ТУК.
„С П И С Ъ К НА  ОЦЕНЕНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ/ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ТОЧКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР” ТУК.
С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ В ЧАСОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР ТУК.