Новини

Standard and Poor’s потвърди кредитния рейтинг на София

Международната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София. Той остава BB+ със стабилна перспектива, колкото е на държавата. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

Потвърденият рейтинг е признание за Столична община и добра предпоставка за привличане на инвестиции в града. В своя анализ “Стандарт енд Пуърс” отбелязва финансовата стабилност, високата ликвидност и ниво на собствени приходи на общината. През 2016 г. приходната програма на Столична община беше изпълнена 100%. Тенденцията се запазва и през тази година – през януари приходите от данъци и такси в бюджета на София са 23,9 млн. лв. – с 1,5 млн. лв. повече , в сравнение със същия период на м.г.

При анализа на рейтинговата агенция за взети под внимание финансовите резултати и мерките за стабилизиране на общинските търговски дружества, както и голямата капиталова програма на София. За тази година тя е размер на 435 млн. лв. – с 35 млн. лв. повече, отколкото през м.г. От тези средства над 275 млн. лв. са от оперативни програми на ЕС.

Финансовата политика, устойчивата приходна база, ясните приоритети и цели за развитието на града са свидетелство за стабилността на Столична община като партньор и база за инвестиции.

17:07 | 05.03.17 | Новини