На 03.04.2023 г. от 11:00 ч. на територията на СО район Младост ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.